Schotse Huizen Veere

Schotse Huizen Veere

Schotse Huizen Veere “Van zaterdag af zullen de vermaarde zestiende-eeuwse ‘Schotse huizen’ aan de kade te Veere weer voor publieke bezichtiging worden opengesteld […].” De Volkskrant, 6 juni 1950 In het kort Bouwjaar: 1539Bouwstijl: Late GotiekOpdrachtgever: Schotse...
Kasteel Radboud

Kasteel Radboud

Kasteel Radboud “Kasteel Medemblik is een monument der baksteenbouwkunst uit het laast der XIII-eeuw uit welken tijd, behalve de kastelen van Muiden en Assumburg, geen enkel slot meer met zijne houtwerken in Holland is aangetroffen.” Pierre JH Cuypers, 8 november 1887...
Sint-Lievensmonstertoren

Sint-Lievensmonstertoren

Sint-Lievensmonstertoren “Zierikzee werd beroofd van zijne trotsche St. Lieve monster kerk, een bouwwerk waarop alle Zeeuwen konden borgen. Zoo bleef er weinig over […].” Middelburgsche Courant, 10 februari 1898 In het kort Bouwjaar: tussen 1454 en 1530 Bouwstijl:...
Kloostergang van Mariakerk

Kloostergang van Mariakerk

Kloostergang van Mariakerk “Heden is door den Heer Burgemeester dezer stad de eerste steen gesteld aan het Gebouw, hetwelk bestemd is om de vroegere Stads-Muzijkzaal te vervangen. […]” Utrechtsche Provinciale en stads-courant, 4 juni 1845 In het kort Bouwjaar:...
Ruïne van Strijen

Ruïne van Strijen

Ruïne van Strijen “De vraag of de ruïne van het kasteel van Strijen zal onderhouden worden, blijven tot de behandeling der definitieve begroting voorbehouden.” Voorlopige vaststelling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 1885, Algemeen Handelsblad, 22 december...
Spaanse Huis Naarden

Spaanse Huis Naarden

Spaanse Huis Naarden “Juliano Romers liet de burgers en bezetting ongewapend in de toen tot Stadhuis dienende Gasthuiskerk verschijnen […] om de voorwaarde van den vrede aan te horen. Onder dit voorwendsel deed hij alle inwoners op de gruwzaamste wijze vermoorden.” P....