GEDENKNAALD RIJSWIJK

De Naald

Het gedenkteken bestaat uit een voetstuk bekleed met natuursteen, waarop een tekst is aangebracht. Op dit voetstuk rust een obelisk, eveneens bekleed met natuursteen en onder meer voorzien van het wapen van de stichter. Rondom het monument bevindt zich een bordes met een trap.

“Gister heeft de aanbesteding plaats gehad van het geheel vernieuwen, opwerken, herstellen en schoon houden van de bekende historische gedenknaald te Rijswijk […] en was de minste inschrijver de heer JWH Kasper voor de som van f 975”

DAGBLAD VAN ZUIDHOLLAND EN ‘S GRAVENHAGE, 11 MAART 1864

De Grote Alliantie

De naald van Rijswijk is een obelisk die in 1792-1794 is opgericht ter herdenking van de vrede van Rijswijk en is geplaatst op de plek waar zich vroeger het stadhouderlijk paleis Huis te Nieuburch bevond. In dit paleis werd in 1697 het vredesverdrag tussen de Grote Alliantie getekend. Hiermee kwam een einde aan de negen jarige oorlog tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk Frankrijk. Philips Willem Schonck, de architect van stadhouder Willem V, bracht in 1789 een rapport uit over de toestand van het pand. Hij adviseerde om het gebouw te slopen en het materiaal ter verkoop aan te bieden, daarnaast werd een deel gebruikt voor de bouw van het monument. Na de Franse revolutie en de vlucht van Willem V naar Engeland in 1795 kwam de naald en de grond waarop ze stond, als Oranjebezit, in bezit van de Staat. In 1897 werd de naald grondig hersteld door het Rijk ter gelegenheid van de viering van de tweehonderdste gedenkdag van de vrede van Rijswijk. In 1936 bracht de Rijksgebouwendienst rondom het voetstuk een betonnen bordes met trap aan en in 1984 restaureerde de dienst het hele monument.

Bezoek het monument

De gedenknaald is gelegen in het Rijswijkse Bos en is daarom vrij toegankelijk te bekijken.

Bezoekadres
Rijswijkse Bos (Huys Ter Nieuburchlaan)
Rijswijk