PANDHOF SINT MARIE

“Heden is door den Heer Burgemeester dezer stad de eerste steen gesteld aan het Gebouw, hetwelk bestemd is om de vroegere Stads-Muzijkzaal te vervangen. […]”

UTRECHTSCHE PROVINCIALE EN STADS-COURANT, 4 JUNI 1845

De binnentuin of pandhof van de voormalige Sint Marie Kapittelkerk in Utrecht dateert uit 1085-1180. Het is het laatst bewaard gebleven Romaanse pandhof van Nederland. Tevens is het pandhof het laatst resterende deel van de kapittelkerk. Na de reformatie in de zeventiende eeuw raakte de kerk in verval. Aan het einde van de achttiende eeuw was slechts het koor van de kerk nog overeind. Dit werd gebruikt als concertzaal oftewel ‘stads-muziekzaal’. In 1845 werd uiteindelijk ook het koor gesloopt om plaats te maken voor de school van Kunsten en Wetenschap.

Rondom de binnenplaats is een kloostergang gesitueerd. De oorspronkelijke tufstenen muren zijn in latere eeuwen vervangen door baksteen. De zuilen en kapitelen zijn van zandsteen. De gang bleef gespaard, omdat deze ten tijde van de afbraak van de kerk in de eerste helft van de negentiende eeuw op grondgebied van de Oudkatholieke kerk stond. In 1811 werden de resterende delen van de kerk Rijkseigendom.

In de binnentuin zijn bijzondere plantensoorten te vinden waaronder Mariaplanten, inheemse bosplanten en Bijbelse planten.

Bezoek het monument

Het Pandhof Sint Marie bevindt zich op openbaar terrein. Voor de actuele openingstijden kunt u de website van het pandhof raadplegen.

Bezoekadres
Mariahoek 14
3511 LG Utrecht