2019

Onderhoud Kraanbrug

Vesting Naarden

St. Lievensmonstertoren

Restauratie van het casco van Zuid- en West-gevel

Grote Kerk Veere

Aanbrengen van vloerverwarming

Vestingmuur in Naarden

Voeg- en metselwerkherstel

Ruïne van Teylingen

Bijzondere burcht steen voor steen behouden

Oostkerk

De kerk klaarstomen voor duurzaam gebruik

Groenbeheer in Naarden

Permanent onderhouden van het groen

Gebouwen Q' & P' in Naarden

Restauratie van het interieur

2018

Kleuronderzoek in Naarden

Onderzoek naar de Negentiende-eeuwse kleurafwerking

Brugwachterswoning in Naarden

Obelisk ter herdenking van de Vrede van Rijswijk

Grote Kerk

Dichtleggen van het dak voor vleermuizen

Kasteel Radboud

Renovatie in het kasteel

Kantinegebouw in Naarden

Restauratie van het voormalige eetlokaal van garnizoenen