Verduurzaming Oostkerk, Middelburg

Projectleider aan het woord:

“Het verduurzamen van de Oostkerk is maatwerk. Nieuwe verduurzamingstechnieken moeten uitkomst bieden om het monumentale beeld te behouden.”

Begin 2018 werd de laatste kerkdienst gehouden in de Oostkerk. Eind van dat jaar vond de overdracht van de kerk plaats van de Protestante Gemeente naar Monumentenbezit. In de tussentijd was Monumentenbezit in gesprek met een mogelijke exploitant om voor de monumentale kerk een nieuwe bestemming te vinden. Met Stichting de Oostkerk werd deze partij gevonden. Deze stichting zal in de kerk een cultureel en sociaal verbindende programmering ontwikkelen. In de Oostkerk zullen spraakmakende tentoonstellingen en debatten worden georganiseerd en muziekuitvoeringen plaatsvinden. Ook is het een plek waar verschillende evenementen worden gehouden. Vrijwel alle activiteiten worden ondersteund door horeca. 

Om de nieuwe bestemming in de kerk mogelijk te maken zijn er verschillenden ingrepen in de kerk gedaan, waarbij de monumentaliteit van het interieur niet is aangetast. Zo is er een koffiebar in één van de kerkbanken gemaakt, veiligheidsvoorziening aangebracht en zijn er toiletvoorzieningen toegevoegd. 

Het gebruik van de Oostkerk gaat nog gepaard met hoge energielasten en een relatief hoge CO2 uitstoot. Daarom is Monumentenbezit samenwerkingspartner geworden van het TERTS programma en is de Oostkerk opgenomen als één van de vijf demonstratiesites.

TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren en door KMO/MKB’s te begeleiden. Lokale besturen krijgen een centrale rol in de energietransitie van hun horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen.

Vanuit dit programma ontvangt het project de Oostkerk financiële steun voor innovatieve verduurzamingsmaatregelen. Uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen zullen in de periode 2020-2021 worden uitgevoerd. TERTS is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.

Voor meer informatie over het TERTS programma, kijk dan op de website www.terts.org.

Wil je meer weten over de Oostkerk zelf? Bekijk dan de monumentenpagina.

Robin Koot

Projectleider